AXTER logo

AXTER TP4

AXTER TP 4 je asfaltový pás modifikovaného SBS na nosné vložce ze stabilizovaného polyesteru v tloušťce 4 mm. Minimální šířka přesahu je 140 mm.

Použití:

  • Izolace hloubených tunelů,
  • Izolace základových konstrukcí v tlakové vodě a zemní vlhkosti.

Zpracování:

Volné pokládání se stavením v přesazích.

Skladování:

Role se musí skladovat naležato na zemi. Musí být položeny na pevném podkladu.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR 250
Délka (nábal nom.): 15 m
Šířka (nom.): 2 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: TF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě: 7 ks
Plocha na paletě: 210 m2
Váha palety (cca): 1089 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů