AXTER logo

Speciální výrobní řada hydroizolačních pásů COLETANCHE od společnosti AXTER je určena především pro aplikace hydroizolací inženýrských staveb. Pásy jsou jedinečné, mimo jiné pro svoji pětimetrovou šíři, díky které se značně eliminuje počet spojů, které jsou místem potencionálního vzniku poruchy. Zároveň se tímto snižuje časová náročnost provádění hydroizolační vrstvy. Pásy z řady COLETANCHE jsou mechanicky odolné a hodí se tak i pro dynamicky namáhané konstrukce, jako jsou například dopravní stavby. Jedná se o pásy s vysokou rezistencí vůči klimatickým podmínkám.

  • 5 m široké pásy
  • vysoká mechanická odolnost

Více informací získáte na stránkách výrobce: www.coletanche.com.

Dokumenty:

Prohlášení o vlastnostech (EN):

Více o výrobcích COLETANCHE:

Výrobky

COLETANCHE ES2

COLETANCHE ES 2 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

Podrobnosti ❯

COLETANCHE ES3

COLETANCHE ES 3 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

Podrobnosti ❯

COLETANCHE ES4

COLETANCHE ES 4 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

Podrobnosti ❯

AXTER TP4

AXTER TP 4 je asfaltový pás modifikovaného SBS na nosné vložce ze stabilizovaného polyesteru v tloušťce 4 mm. Minimální šířka přesahu je 140 mm.

Podrobnosti ❯

Reference