AXTER logo

Program vzdělávání pro prováděcí firmy

Program pro realizační firmy orientované na provádění izolací pomocí asfaltových pásů a syntetických stěrkových izolací.

Proč využít program vzdělávání?

Napříč materiály a napříč technologiemi se dnes  často setkáváme s velmi nízkou úrovní kvality provedení hydroizolací. Mimo jiné i proto, že dnes chybí na českém pracovním trhu vyučení izolatéři. Kvalitní izolatér je tedy dnes vzácnost. Jako příklad běžného stavu dnešních hydroizolací je fotografie vpravo, dokumentující naprosto chybné opracování detailu.

Abychom v této situaci pomohli prováděcím firmám, rozhodli jsme se nabídnout jim program vzdělávání orientovaný na provádění izolací  asfaltovými pásy a syntetickými stěrkami (PMMA).

Program je orientován zejména na základní provádění izolačních systémů tak, aby základní řídící pracovníci stavby byli schopni identifikovat správné nebo nesprávné provádění hydroizolačního povlaku a základních detailů, resp. jeho korektního svařování.

Jakým způsobem program vzdělávání probíhá, je zdokumentováno na následujících fotografiích, kde můžete například vidět provádění detailů, koutů či prostupů.

Pro více informací o programu vzdělávání nás prosím kontaktujte.