AXTER logo

B3A SA 180-4

B3A SA 180-4 je SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm silný vyztužený výše uloženou stabilizovanou polyesterovou rohoží . Vrchní strana je opatřena jemnozrnným posypem, spodní strana je opatřena lehce tavitelnou fólií. Hmotnost role je 38 kg.

Použití:

První vrstva jednovrstvé nebo vícevrstvé vodotěsných systémů spodních staveb, např. podzemních garáží, parkovišť a tunelů, které mohou být ozeleněny.Výrobek se smí používat i jako hydroizolace pod litý asfalt. Odpovídá předpisům EN 14695.

Zpracování:

Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. U izolovaných mostních konstrukcí může být plocha opatřena i epoxydovou pečetící vrstvou nebo je nutné použít penetračně-adhezní nátěr VERNIS ANTAC. Aplikace se provádí plamenem. Minimální šířka podélného a příčného přesahu je 100 mm.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR min 180
Délka (nábal nom.): 8 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: LTF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě: 20 ks
Plocha na paletě: 160 m2
Váha palety (cca): 734 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů