AXTER logo

COLETANCHE ES2

COLETANCHE ES 2 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

Použití:

Mírný stupeň mechanické odolnosti, pro použití v oblasti ochrany životního prostředí, pro zemní práce a izolace proti vodě, a to zejména:

  • izolace skládek,
  • izolace vodních nádrží,
  • izolace nádrží na průmyslový kapalný odpad, izolace kanálů,
  • izolace tunelů,
  • izolace a stabilizace liniových staveb.

Použití výrobku musí být schváleno firmou Axter.

Zpracování:

Volné pokládání se stavením v přesazích.

Skladování:

Role se musí skladovat naležato na zemi. Musí být položeny na pevném podkladu na betonových blocích nebo dřevěných podložkách s výškou minimálně 50 cm pod trnem.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR 250 + ST 50
Délka (nábal nom.): 80 m
Šířka (nom.): 5,1 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: TF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě:
Plocha na paletě: 408 m2
Váha palety (cca): 2079 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů