AXTER logo

EXCELJOINT 33

EXCELJOINT je vyroben z ALPA modifikovaného asfaltu a je vyztužen tkaninou z polyamidu. Jeho tloušťka je 4 mm.

Použití:

Utěsnění dilatačních spár stavebních konstrukcí ve vodotěsné izolaci

Rozsah použití:

EXCELJOINT je schopen při správném návrhu přinést dilatační pohyb do 2 cm ve všech směrech.

Skladování:

Role musí být uloženy ve svislé poloze. Palety skladovat pouze v jedné vrstvě.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PAT
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 0,33 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: LTF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě: 36 ks
Plocha na paletě: 360 m2
Váha palety (cca): 522 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů