AXTER logo

FORCE PONT 5000

FORCE PONT 5000 je SBS modifikovaný asfaltový pás tl. min. 5.2 mm vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží . Spodní strana je kryta lehce tavitelnou PE folií, vrchní strana má jemnozrnný posyp. Přesahy spojů 100 mm jsou označeny bílou linií. Hmotnost role je 52 kg.

Použití:

Jako jednovrstevná hydroizolační vrstva mostních konstrukcí. Aplikace natavením na napenetrovanou plochu VERNIS ANTAC GC nebo pečetící vrstvu. Pás je určen pod litý asfalt nebo asfaltobeton.

Zpracování:

Plnoplošné natavení

Skladování:

Role se skladují ve svislé poloze na vodorovné ploše. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR 250
Délka (nábal nom.): 8 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: LTF
Tloušťka: 5,4 mm
Počet rolí na paletě: 20 ks
Plocha na paletě: 160 m2
Váha palety (cca): 1082 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů