AXTER logo

HYRENE SPOT DUO

HYRENE SPOT DUO je SBS modifikovaný samolepicí asfaltový pás se 4 cm širokým samolepicím a 4 cm svařovacím podélným okrajem. Horní povrch je opatřen makroperforovanou fólií a protiskluzným posypem. Spodní plocha je potažena strhávacím silikonovým filmem.

Použití:

Plnoplošně samolepicí podkladní pás určený pro aplikaci zejména na nekašírované pěnoplastické tepelné izolace jako první hydroizolační vrstva. Je vhodný pro novostavby i sanace střešních plášťů se spádem pod 20%.

Zpracování:

Před aplikací pásu je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Prašné povrchy (beton, dřevo, deriváty apod.) je nutné opatřit penetračně-adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. HYRENE SPOT DUO se pokládá samolepicí vrsvou na povrch podkladní konstrukce. Podélný přesah mezi pásy je 80 mm. Aplikace by měla probíhat při teplotách +5 °C až +40 °C. Doporučujeme se vyvarovat dešti, sněhu a mrazu.
Pás se rozbalí, umístí do přesné pozice, následně se se zafixováním pozice částečně sbalí, strhávací silikonová folie se opatrně nařízne a za jejího strhávání od místa řezu ze zpětně rozbaluje a přitlačuje, případně zahřívá. Proces se opakuje na zbývající části. Krycí folie se strhává i z podélného přesahu. Tento se též následně přitlačuje. Následně se volná, svařovací, část svaří. Příčný spoj je pouze svařen v šíři 150 mm. Příčné přesahy se opatrně svařují tak, aby se nespálil podklad. Plná adheze k povrchu je zajištěna při natavení vrchního pásu.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: ST 200
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: MPF , spodní: SF+k
Tloušťka: 3,2 mm
Počet rolí na paletě: 20 ks
Plocha na paletě: 200 m2
Váha palety (cca): 736 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů