AXTER logo

Budova menzy Univerzity Karlovy, Praha

Dodané množství: cca 35 000 m2
Rekonstrukce provozních střech
Hlavní použité materiály: VAP AL 4, HYRENE SPOT ST, FORCE 4000 DALLE GL, AXTERTOP JARDIN S5