AXTER logo

Bytové domy Vlnařská, Liberec

Dodané množství: cca 10 000 m2
Kompletní hydroizolace střešního souvrství
Hlavní použité materiály: VAP AL SK, HYRENE SPOT ST, AXTERFLEX S5