AXTER logo

Bytový dům Brněnská, Most

Dodané množství: cca 2100 m2
Kompletní hydroizolace střešního souvrství
Hlavní použité materiály: VAP AL, HYRENE SPOT DUO, FORCE 4000 S FE