AXTER logo

Bytový dům Jeseniova, Praha

Dodané množství: cca 2100 m2

Kompletní hydroizolace střešního souvrství

Hlavní použité materiály: VAP AL, HYRENE SPOT DUO, FORCE 4000 S FE