AXTER logo

Bytový dům Klatovská třída, Plzeň

Dodané množství: cca 1800 m2
Hydroizolace střešního souvrství
Hlavní použité materiály: HYRENE SPOT ADH, FORCE 4000 S