AXTER logo

Bytový dům Luštěnická, Praha

Dodané množství: cca 600 m2
Sanace provedením spodní obvodové hydroizolace
Hlavní použité materiály: AXTER TP 4, AXTER G200 S4, PMMA stěrka TRIFLEX