AXTER logo

Bytový dům Poděbradova, Plzeň

Dodané množství: cca 600 m2
Jednovrstvý hydroizolační systém s použitím vrchního samolepícího pásu
Hlavní použité materiály: FORCE 4000 ADH