AXTER logo

Bytový komplex Fragment, Praha

Hlavní použité materiály: FORCE 4000 LINE, VAP AL, HYRENE SPOT ST, AXTERTOP JARDIN S5

Dodané množství: cca 10 000m2

Kompletní hydroizolace střešního souvrství