AXTER logo

Bytový komplex, Ostrava

Dodané množství: cca 1600 m2
Přivrstvení stávající skladby
Hlavní použité materiály: FORCE 4000 S, ARMALU