AXTER logo

Centrální depozitář UPM, Praha

Plocha: cca 6000 m2

Střešní hydroizolace – Praha 5

Na stavbě nové budovy centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v pražských Stodůlkách byly do střešního pláště použity hydroizolační materiály od firmy AXTER. V rámci střešního pláště byly navrženy dva typy skladeb. Část objektu,
ze které je přístup na střechu, je zastřešen

zelenou střechou. Přístupná část je pochozí jednoplášťová střecha s dlažbou. Charakteristikou konstrukce jako celku, tedy i střešního pláště, je vyšší úroveň bezpečnosti vzhledem k případným škodám uvnitř objektu při poruše. Z tohoto důvodu bylo použito v rámci jednoplášťové střechy tří hydroizolačních vrstev, které zajišťují maximální bezpečnost.