AXTER logo

Datové centrum společnosti T-Mobile, Praha

Dodané množství: cca 7 000 m2
Hydroizolace spodní stavby
Hlavní použité materiály: AXTER TP 4