AXTER logo

Ekodukt – přechod pro zvěř, Humpolec

Dodané množství: cca 8 000 m2
Hydroizolace pochozí plochy objektu
Hlavní použité materiály: FORCE 4000 DALLE