AXTER logo

Křížovnické náměstí, Praha

Dodané množství: cca 1 000 m2

Hydroizolační ochrana historických konstrukcí

Hlavní použité materiály: AXTER TP 4