AXTER logo

Merkury Market, Bialsko Biala, Polsko 🇵🇱

Dodané množství: cca 7500 m2
Hydroizolace střešního souvrství
Hlavní použité materiály: VAP IND, HYRENE SPOT ST