AXTER logo

Obytný soubor Zenklova, Praha

Dodané množství: cca 10 000 m2
Kompletní hydroizolace střešního souvrství
Hlavní použité materiály: VAP AL, HYRENE SPOT DUO, FORCE 4000 S FE….