AXTER logo

OC ALICE, Plzeň

Realizace: 2023

Dodané množství: cca 5000 m2

Realizace střešního souvrství

Hlavní dodané materiály: VAP IND