AXTER logo

OC FUTURUM, Kolín

Dodané množství: cca 30 000 m2

Kompletní rekonstrukce střešního souvrství

Hlavní použité materiály: SK VAP 108, HYPERFLEX 2.0 FM