AXTER logo

Piazzetta Národního divadla

Hydroizolace aplikovaná na pěnové sklo do litého asfaltu

Hlavní použité materiály: AXTER PYE G200 S4, FORCE 4000 TRAFIC, PMMA hydroizolační stěrka TRIFLEX ProDetail

Dodané množství: cca 17 000 m2