AXTER logo

Rezidence Nová Karolína, Ostrava

Hlavní použitý materiál: VAP AL

Dodané množství: cca 2500m2

Realizace střešního souvrství