AXTER logo

Tramvajové depo, Plzeň

Hlavní použité materiály: VAP IND

Dodané množství: cca 25 000m2

Hydroizolace střešního souvrství