AXTER logo

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Hlavní použitý materiál: COLETANCHE ES3

Dodané množství: cca 15000m2

Protipovodňové opatření – hydroizolace pravého břehu řeky Vltavy