AXTER logo

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – mechanicky kotvené asfaltové izolační pásy jednovrstvé

FORCE 4000 FM

FORCE 4000 FM je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží . Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí. Na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie. Jeho tloušťka je 4 mm. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm.

Podrobnosti ❯