AXTER logo

FORCE 4000 FM

FORCE 4000 FM je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží . Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí. Na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie. Jeho tloušťka je 4 mm. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm.

Použití:

Jednovrstvý střešní systém s posypem, vhodný pro mechanické kotvení v přesazích.

Zpracování:

Aplikace se provádí mechanickým kotvením k podkladní konstrukci, dle kotevního plánu. Podélné a příčné přesahy se svařují
plamenem. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. Minimální šířka příčného přesahu je 100 mm.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např.
sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se
nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PRV 180
Délka (nábal nom.): 8 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: HMP, spodní: LTF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě: 23 ks
Plocha na paletě: 184 m2
Váha palety (cca): 1022 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů