AXTER logo

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail je dvousložková pigmentovaná vodotěsná pryskyřice na bázi polymetylmetakrylátu (PMMA).

Triflex ProFibre

Triflex ProFibre je dvousložková pigmentovaná vodotěsná pryskyřice na bázi polymetylmetakrylátu (PMMA).