AXTER logo

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail je dvousložková pigmentovaná vodotěsná pryskyřice na bázi polymetylmetakrylátu (PMMA).

Použití

Triflex ProDetail se používá pro řešení detailů na plochých střechách, balkonech, střešních terasách, zastřešených chodnících, parkovištích a pro úpravu jinak těžce vodotěsně opracovatelných detailů ve stavebnictví.

Skladování

Může být skladován v uzavřeném (neotevřeném) a nepromíchaném stavu po dobu přibližně 6 měsíců v chladném a suchém prostředí nad bodem mrazu. Obě složky udržujte mimo přímé sluneční záření jak při skladování, tak i na stavbě.

Parametry:

Vytvrzený Triflex ProDetail, vyztužený výztužnou vložkou Triflex SpecialFleece (110 g/m2) má následující vlastnosti:

 • Bezešvý
 • Flexibilita za nízkých teplot
 • Propustnost pro vodní páru
 • Rychlé vytvrdnutí
 • Vysoká odolnost proti vnějším klimatickým podmínkám (UV, IR, )
 • Vysoká adheze k mnoha podkladům
 • Elasticita a překlenutí trhlin
 • Mechanicky odolný, otěruvzdorný
 • Odolný proti prorůstání kořenů podle FLL testů
 • Odolný proti všem prvkům běžně přítomných v ovzduší a srážkové vodě
 • Odolný proti hydrolýze
 • Požární odolnost podle EN 13501-5: Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3)
 • Požární zatřídění podle EN 13501-1: třída E
 • Evropské technické osvědčení podle ETAG 005 s označením CE

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů