AXTER logo

ALPAFLORE TS FMP

ALPAFLORE TS FMP je ALPA FC modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou rohoží gramáže 50 g/m 2 . Vrchní povrch je opatřený makroperforovanou fólií s jemnozrnným minerálním posypem. Spodní povrch je opatřen lehce tavitelnou fólií.

Použití:

Podkladní hydroizolační pás určený pro pro dvouvrstevné systémy zelených střech (intenzivních i extenzivních). Dále je možné jej použít k přímému natavování na minerálně-vláknité tepelně-izolační desky.

Zpracování:

Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty, soudržný a pevný. Musí být z proveden z minerálních izolačních desek určených k přímému natavení. Maximální nerovnost podkladu musí být do 5 mm na 2 m, maximální výškový odskok mezi jednotlivými podkladními deskami musí být do 3 mm. Povrch jiné podkladní konstrukce (beton, tvárnice, kov, apod.) je nutné opatřit penetračně-adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. Aplikace se provádí plamenem.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: SR 50
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: MPF, spodní: LTF
Tloušťka:  2,85 mm
Počet rolí na paletě: 25 ks
Plocha na paletě: 250 m2
Váha palety (cca): 833 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů