AXTER logo

ARMALU NATUREL

ARMALU NATUREL je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou rohoží gramáže 60 g/m2 . Horní povrch je opatřen profilovanou hliníkovou fólií tl. 70 μm. Na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka přesahu je 70 mm. Hmotnost role je 38,0 kg.

Použití:

Speciální účely, vrchní pás pro detaily.

Zpracování:

Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Povrch podkladní konstrukce (beton, tvárnice, dřevo, kov, apod.) je nutné opatřit penetračně-adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. Aplikace se provádí plamenem. Minimální šířka podélného přesahu je 70 mm a příčného přesahu je 100 mm.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: SR 60
Délka (nábal nom.): 5 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: PAL, spodní: LTF
Tloušťka: 3,65 mm
Počet rolí na paletě: 30 ks
Plocha na paletě: 150 m2
Váha palety (cca): 903 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů