AXTER logo

AXTERTOP JARDIN S5

Axtertop Jardin S5 je plně modifikovaný SBS pás opatřený přísadou proti prorůstání kořenů. Elastomerový bitumen a vysoce pevnostní nosná vložka z polyesterové tkaniny zaručují extrémní pevnost proti přetržení, a to ve všech směrech možného namáhání. Pás je také velmi odolný proti chemickým vlivům různých hnojiv a kyselin vznikajících rozkladem humusu.

Použití:

Pás je možno použít k bezproblémové hydroizolaci v rámci nových staveb i k opravám v rámci sanací, a to pro extenzivní i intenzivní zelené střechy. Také jej lze doporučit jako vrchní pás hydroizolační skladby na střechách přitěžovaných kačírkem či jinak ohrožených různými náletovými semeny.

Zpracování:

Axtertop Jardin S5 se natavuje plnoplošně na připravený (napenetrovaný) podklad. Podélné resp. příčné spoje mají překrytí min. 80 resp. 100 mm. Při provádění příčných spojů je nutné dbát na to, aby se posyp odstranil buď nahřátím a zatlačením do bitumenu pomocí špachtle a nebo lehké seškrábnutí tak, aby bylo zajištěno homogenní spojení bitumenu.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před extrémním teplem a vlhkostí. Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PRV 250
Délka (nábal nom.): 5 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: HMP, spodní: LTF
Tloušťka: 5,2 mm
Počet rolí na paletě: 24 ks
Plocha na paletě: 120 m2
Váha palety (cca): 776 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů