AXTER logo

FORCE 3000 LINE RE

FORCE 3000 LINE RE je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží, na vrchním líci je pás opatřen jemnozrnným minerálním posypem, na spodním disponuje lehce tavitelnou fólií.

Použití:

Jednovrstevný vodotěsný systém pro nepochozí ploché střešní pláště, na kterých je potřeba dodatečné ochranné vrstvy.

Zpracování:

Aplikace se provádí natavením na podklad.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR120
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: LTF
Tloušťka: – mm
Počet rolí na paletě: 25 ks
Plocha na paletě: 250 m2
Váha palety (cca): 930 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů