AXTER logo

FORCE 3000 LINE RE

FORCE 3000 LINE je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží se spodním i vrchním lícem opatřeným lehce tavitelnou fólií.

Použití:

Jednovrstevný vodotěsný systém pro nepochozí ploché střešní pláště, na kterých je potřeba dodatečné ochranné vrstvy.

Zpracování:

Aplikace se provádí natavením na podklad.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR120
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: LTF
Tloušťka: – mm
Počet rolí na paletě: 25 ks
Plocha na paletě: 250 m2
Váha palety (cca): 930 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů