AXTER logo

SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – natavovací asfaltové izolační pásy podkladní

FORCE 4000 DALLE

FORCE 4000 DALLE je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží . Oba povrchy jsou opatřeny lehce tavitelnou fólií. Povrch je 100 mm od podélného okraje opatřen vodící linkou pro snadné určení přesahu. Hmotnost role je cca 40 kg.

Podrobnosti ❯

HYRENE 35 PY RGH

HYRENE 35 PY RGH je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2 . Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci je lehce tavitelná fólie.

Podrobnosti ❯

FORCE 4000 DALLE GL

FORCE 4000 DALLE GL je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží. Oba povrchy jsou
opatřeny lehce tavitelnou fólií. Hmotnost role je cca 100 kg. Podélný přesah 10 cm.

Podrobnosti ❯

FORCE 4000 LINE

FORCE 4000 LINE RE je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží se spodním i vrchním lícem opatřeným lehce tavitelnou fólií.

Podrobnosti ❯

FORCE 3000 LINE RE

FORCE 3000 LINE RE je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží, na vrchním líci je pás opatřen jemnozrnným minerálním posypem, na spodním disponuje lehce tavitelnou fólií.

Podrobnosti ❯

ALPAL 3000 Murs Enterres

ALPAL 3000 Murs Enterres je asfaltový pás modifikovaný směsí ALPA FC vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží a též ošetřený proti prorůstání kořenů.

Podrobnosti ❯