AXTER logo

FORCE 4000 DALLE GL

FORCE 4000 DALLE GL je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží. Oba povrchy jsou opatřeny lehce tavitelnou fólií. Hmotnost role je cca 100 kg. Podélný přesah 10 cm.

Použití:

Jednovrstvé nebo vícevrstvé vodotěsné systémy plochých střech (s dodatečnou ochranou) a spodních staveb a tunelů.

Zpracování:

Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Pás je přednostně určen pro volné pokládání,
pouze se stavuje v přesazích. V případě potřeby a v detailech je možné natavpování na podkladní konstrukce (beton, tvárnice,
dřevo, kov, apod.)opatřené penetračně adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. Aplikace se provádí plamenem. Minimální šířka
podélného a příčného přesahu je 140 mm.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, v leže na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční
světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí
stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR180
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 2 m
Povrchová úprava: vrchní: LTF, spodní: LTF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě: 12 ks
Plocha na paletě: 240 m2
Váha palety (cca): 1232 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů