AXTER logo

FORCE LINE 4 RE

FORCE LINE 4 RE je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží se spodním lícem opatřeným lehce tavitelnou folií a vrchním lícem opatřeným barveným ochranným břidličným posypem nebo granulátem. Minimální šířka podélného přesahu je 60 mm. Nominální váha role je 46,6 kg.

Použití:

Jednovrstevný vodotěsný systém pro nepochozí ploché střešní pláště.

Zpracování:

Aplikace se provádí natavením na podklad.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: PR120
Délka (nábal nom.): 10 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: HMP, spodní: LTF
Tloušťka: 3,8 mm
Počet rolí na paletě: 25 ks
Plocha na paletě: 200 m2
Váha palety (cca): 964 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů