AXTER logo

PYE G 200 S4

PYE G 200 S4 je modifikovaný asfaltový pás se skelnou nosnou vložkou.

Použití:

Pás je určen především jako spodní vrstva ve všech vícevrstevných systémech.

Zpracování:

Materiál se plnoplošně nebo bodově nataví k podkladu. Je nutné dbát na to, aby překryt příčného spoje byl cca 100 mm a podélného cca 80 mm široký a aby byly oba vždy velmi pečlivě plnoplošně svařeny.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před extrémním teplem a vlhkostí. Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5°C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: G 200
Délka (nábal nom.): 5 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: JMP, spodní: LTF
Tloušťka: 4 mm
Počet rolí na paletě: 30 ks
Plocha na paletě: 150 m2
Váha palety (cca): 825 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů