AXTER logo

ROLLSTICK 31 ALPA ALU

Rollstick 31 ALPA ALU je ALPA modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou z antikorozní hliníkové fólie a skelné rohože. Shora je pás opatřen therm systémem. Na spodní straně je lehce tavitelná spalná fólie.

Použití:

Parotěsná zábrana určená pro natavení ke všem druhům podkladů bez nutnosti penetrace podkladu. Vzhledem k therm systému na horní straně je vhodná při následné montáži tepelně-izolačních desek z EPS.

Zpracování:

Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Aplikace se provádí plamenem. Minimální šířka podélného a příčného přesahu je 100 mm. Pokud bude dále pokládána tepelná izolace, budou therm pruhy lehce aktivovány plamenem hořáku a poté se na ně deska nalepí.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: AL+SR
Délka (nábal nom.): 7 m
Šířka (nom.): 1 m
Povrchová úprava: vrchní: THM, spodní: LTF
Tloušťka: 2,2 mm
Počet rolí na paletě: 20 ks
Plocha na paletě: 160 m2
Váha palety (cca): 696 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů