AXTER logo

PAROTĚSNÉ ZÁBRANY

SK VAP 108

SK VAP 108 je robustní samolepicí hliníková parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní. Je vysoce chemicky odolný, UV stabilní díky hliníkovému povrchu. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu.

Podrobnosti ❯

VAP AL SK

VAP AL SK je parozábrana se samolepící spodní vrstvou a vrchním lícem s křemičitým popískováním. Minimální šíře přesahu je 80 mm. Spodní líc a podélné přesahy jsou samolepící. Příčné přesahy jsou svařovány v šíři 15 cm.

Podrobnosti ❯

VAP IND

VAP – IND je dokonalá parotěsná zábrana opatřená samolepicí vrstvou s vysokou lepivostí. Produkt splňuje veškeré předpisy včetně normy DIN 18234 týkající se střešních parotěsných zábran pro průmyslové objekty. VAP IND je samolepicí pás opatřený přísadou proti hoření, je snadno a rychle aplikovatelný i při nízkých teplotách, je odolný proti prošlápnutí a splňuje veškeré předpisy týkající se životního prostředí.

Podrobnosti ❯

VAP AL

VAP AL je SBS modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou hliníkové fólie a skelné rohože. Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci je lehce tavitelná spalná fólie. Hmotnost role je 29 kg.

Podrobnosti ❯

VAP AL 4

VAP – AL 4 je SBS modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou hliníkové fólie a skelné rohože 120 g/m2. Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci je lehce tavitelná spalná fólie. Vzhledem k použité směsi a speciální kombinované vložce lze zpracovávat i za nízkých teplot

Podrobnosti ❯

VAP AL THERM

VAP AL Therm je SBS modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou z antikorozní hliníkové fólie a skelné rohože. Shora je pás opatřen therm systémem. Na spodní straně je lehce tavitelná spalná fólie. Hmotnost role je 29 kg.

Podrobnosti ❯

ROLLSTICK 31 ALPA ALU

Rollstick 31 ALPA ALU je ALPA modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou z antikorozní hliníkové fólie a skelné rohože. Shora je pás opatřen therm systémem. Na spodní straně je lehce tavitelná spalná fólie.

Podrobnosti ❯