AXTER logo

VERNIS ANTAC GC

Vernis Antac GC je vysocepřilnavý speciální penetrační nátěr neškodící životnímu prostředí. Aplikace se provádí za studena. Doporučená minimální spotřeba je 150 g/m2. Jeho složení je na bázi elastomerového bitumenu, speciální lepící emulze a rychleschnoucích rozpouštědel (bez toluenu). Používá se k impregnaci betonových nebo kovových konstrukcí všech typů na něž je pak aplikována vlastní hydroizolace.Speciálně se používá na penetrace mostních konstrukcí a podobných speciálních staveb před aplikací hydroizolace.

Použití:

Vernis ANTAC se aplikuje před natavováním vlastní hydroizolace a zajišťuje bezproblémové spojení s podkladem. Napenetrovaná plocha je sama o sobě již ochráněna proti pronikání vlhkosti, např. ranní mlhy, rosy apod.

Zpracování:

Plocha musí být suchá, čistá, bez případných nečistot typu rzi, mastnoty, prachu, popřípadě odseparovaného původního povrchu. Vernis antac se nanáší plnoplošně a to pomocí válečku nebo velkoplošného štětce. Hotový nátěr je rychleschnoucí, velmi adhézní a nevytváří žádné praskliny.

Skladování:

Plechovky skladovat v chladném a odvětrávaném prostoru. Dbát na to, aby při manipulaci byly stále originálně (těsně) uzavřeny a ochráněny před horkem. Neotvírat v uzavřeném prostoru, nevylévat do splaškových vod. Maximální délka skladování je 1 rok. Při manipulaci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těkavými látkami.

Ke stažení:

Parametry:

Balení: bidon
Objem: 30 l
Počet ks na paletě: 24 ks
Litrů na paletě: 720 l
Váha palety (cca): 759 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů