AXTER logo

Branický most, Praha

Plocha: cca 5000 m2

Hydroizolace mostní konstrukce – Praha 4

Přes 50 let starý Branický most, který je spíše známý pod pojmem most inteligence, prošel částečnou rekonstrukcí z důvodů průsaků do konstrukce mostu. Aby se zabránilo další degradaci nosných konstrukcí, byl zrekonstruován železniční svršek včetně hydroizolačních vrstev. Jedná se o první z fází rozsáhlejších stavebních úprav tohoto mostu. V budoucnu se počítá s dostavbou druhé koleje pro lepší využit a zefektivnění železniční dopravy směr Beroun.