AXTER logo

Plzeňský Prazdroj, Plzeň

Plocha: cca 6000 m2

Hydroizolace střešního pláště – Plzeň

První část kompletní rekonstrukce plochých střech v areálu Plzeňského Prazdroje nad restaurací Na Spilce proběhla v roce 2015. Z větší části se jedná o střechy pojízdné, případně střechy zelené. U obou typů střech je vysoké zatížení na hydroizolaci a jsou na ni tak kladeny vyšší nároky než u jiných aplikací. Proto zde byly použity odolnější typy asfaltových pásů. Tyto pásy jsou zde umístěny i z důvodu problematického přístupu k izolacím po dokončení souvrství.