AXTER logo

VAP IND

VAP – IND je dokonalá parotěsná zábrana opatřená samolepicí vrstvou s vysokou lepivostí. Produkt splňuje veškeré předpisy včetně normy DIN 18234 týkající se střešních parotěsných zábran pro průmyslové objekty. VAP IND je samolepicí pás opatřený přísadou proti hoření, je snadno a rychle aplikovatelný i při nízkých teplotách, je odolný proti prošlápnutí a splňuje veškeré předpisy týkající se životního prostředí.

Použití:

Parotěsná zábrana určená zejména pro lepení na trapézový plech. VAP IND se aplikuje za studena po ostranění ochranné folie.

Zpracování:

Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Povrch podkladní konstrukce je nutné opatřit penetračně-adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. Aplikace se nejlépe provádí tak, že se pás rozvine a pečlivě srovná. Pak se opět zavine, ale z obou stran ke středu, poté se lehce nařízne ochranná folie a postupně se odstraňuje a pás se na obě strany rozvinuje. Pro důkladné přilnutí k povrchu a slepení spojů je vhodné použít přítlačný váleček. Minimální šířka podélného a příčného přesahu je 80 mm. Zejména spoje musí být spojeny plnoplošně. VAP – IND smí být zpracováván optimálně při teplotách 0 až 30 °C, teplota podkladu +5 až +25 °C. Za deště, sněžení a při mrazech nelze zpracovávat.

Skladování:

Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před sálavým slunečním teplem a vlhkostí. Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě +5 °C. Palety se nesmí stohovat.

Ke stažení:

Parametry:

Nosná vložka: AL
Délka (nábal nom.): 50 m
Šířka (nom.): 1,08 m
Povrchová úprava: vrchní: AL, spodní: SF
Tloušťka: 0,25 mm
Počet rolí na paletě: 30 ks
Plocha na paletě: 1620 m2
Váha palety (cca): 690 kg

PR – polyesterové rouno, PRV – polyesterové rouno vyztužené, KV – kombinovaná vložka pr+sr, SR – skelná rohož, ST – skelná tkanina, AL – hliníková folie, PAT – polyamidová tkanina
JMP – jemnozrnný minerální posyp, HMP – hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF – lehce tavitelná folie, LOF – lehce odstranitelná folie, RPV – rouno z polymerních vláken, MPF – makroperforovaná spalná folie s protiskuzným posypem, THM – THERM pruhy, SF+k – silikonový film strhávací + strhávacím papírem krytý horní přesah,
PAL – profilovaná hliníková povrchová folie 70 µm, PCU – profilovaná měděná povrchová folie 70 µm, SF – strhávací folie, TF – terfan film proti prorůstání kořenů