AXTER logo

COLETANCHE ES2

COLETANCHE ES 2 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

COLETANCHE ES3

COLETANCHE ES 3 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

COLETANCHE ES4

COLETANCHE ES 4 je geomembrána vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu s bodem tání 115 °C (stanoveno metodou kulička-kroužek EN 1427).

AXTER TP4

AXTER TP 4 je asfaltový pás modifikovaného SBS na nosné vložce ze stabilizovaného polyesteru v tloušťce 4 mm. Minimální šířka přesahu je 140 mm.