AXTER logo

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Hlavní použitý materiál: COLETANCHE ES3 Dodané množství: cca 15000m2 Protipovodňové opatření – hydroizolace pravého břehu řeky Vltavy

Bytový dům Luštěnická, Praha

Dodané množství: cca 600 m2Sanace provedením spodní obvodové hydroizolaceHlavní použité materiály: AXTER TP 4, AXTER G200 S4, PMMA stěrka TRIFLEX

Branický most, Praha

Plocha: cca 5000 m2 Hydroizolace mostní konstrukce – Praha 4 Přes 50 let starý Branický most, který je spíše známý pod pojmem most inteligence, prošel částečnou rekonstrukcí z důvodů průsaků do konstrukce mostu. Aby se zabránilo další degradaci nosných konstrukcí, byl zrekonstruován železniční svršek včetně hydroizolačních vrstev. Jedná se o první z fází rozsáhlejších stavebních úprav tohoto […]