AXTER logo

Plzeňský Prazdroj, Plzeň

Plocha: cca 6000 m2 Hydroizolace střešního pláště – Plzeň První část kompletní rekonstrukce plochých střech v areálu Plzeňského Prazdroje nad restaurací Na Spilce proběhla v roce 2015. Z větší části se jedná o střechy pojízdné, případně střechy zelené. U obou typů střech je vysoké zatížení na hydroizolaci a jsou na ni tak kladeny vyšší nároky než u jiných […]

Branický most, Praha

Plocha: cca 5000 m2 Hydroizolace mostní konstrukce – Praha 4 Přes 50 let starý Branický most, který je spíše známý pod pojmem most inteligence, prošel částečnou rekonstrukcí z důvodů průsaků do konstrukce mostu. Aby se zabránilo další degradaci nosných konstrukcí, byl zrekonstruován železniční svršek včetně hydroizolačních vrstev. Jedná se o první z fází rozsáhlejších stavebních úprav tohoto […]

Administrativní centrum Enterprise, Praha

Plocha: cca 2500 m2 Hydroizolace spodní stavby, střešní hydroizolace – Praha 4 Nová administrativní budova Enterprise na pražském Pankráci nabídne desítky tisíc metrů čtverečních energeticky úsporných kanceláří. Na ploché střechy obou částí budovy byly použity hydroizolační materiály od společnosti AXTER. V rámci tohoto projektu byly řešeny i střechy pochozí a střechy zelené, které vyžadují vždy vyšší […]

Centrální depozitář UPM, Praha

Plocha: cca 6000 m2 Střešní hydroizolace – Praha 5 Na stavbě nové budovy centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v pražských Stodůlkách byly do střešního pláště použity hydroizolační materiály od firmy AXTER. V rámci střešního pláště byly navrženy dva typy skladeb. Část objektu,ze které je přístup na střechu, je zastřešen zelenou střechou. Přístupná část je pochozí jednoplášťová střecha s dlažbou. […]

Letiště Ruzyně – Terminál I, Praha

Plocha: cca 4500 m2Střešní hydroizolace – Praha 6Z důvodu konce životnosti střešního pláště byla rekonstruována hydroizolační vrstva na pražském letišti Václava Havla na části terminálu 1. Jedná se o jednu etapu z celkové rekonstrukce střech. V rámci opravy hydroizolací byl zhotoven kompletní střešní plášť včetně tepelné izolace z minerálních vláken. Hydroizolaci střech terminálu tvoří výrobky od firmy AXTER.